معرفی مرکز

تعداد بازدید:۴۰۰

درباره بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار

تاسیس مرکز درمانی امام خمینی (ره) بیله سوار در سال ۱۳۸۲ شروع و از سال ۱۳۸۴ تحت نام بیمارستان امام خمینی (ره) شروع به فعالیت کرد. بیمارستان ۳6 تختخوابی امام خمینی (ره) با بخشهای اورژانس، رادیولوژی، آزمایشگاه شروع بکار کرد و پس از جذب متخصص اطفال و داخلی بخشهای بستری اطفال و داخلی و همچنین بخش شروع به فعالیت کرد. در حال حاضر بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار، با دارا بودن بخش های ؛ داخلی، جراحی، CCU، اطفال، دیالیز، زنان، اورژانس، رادیولوژی، اتاق عمل، آزمایشگاه، درمانگاه های تخصصی، اسپیرومتری و سونوگرافی، بصورت شبانه روزی با حضور متخصصین رشته های مختلف داخلی، اطفال، زنان، جراحی، بیهوشی و رادیولوژیست در ارائه خدمات درمانی به مراجعین فعال است.

 

تعداد تخت :

64 تخت

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار :

اطفال داخلی مردان داخلی جراحی زنان و زایمان CCU - بخش نوزادان - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار :

اورژانس - اتاق عمل دیالیز زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار :

درمانگاه اورژانس - درمانگاه مامایی - درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه جراحی عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار :

آزمایشگاه پاتولوژی رادیولوژی سونوگرافی -  اکوکاردیوگرافی -  تست ورزش - داروخانه

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۹