مدیر داخلی بیمارستان

تعداد بازدید:۱۳۵۲

نام و نام خانوادگی : آرمین سرحدی

سمت : مدیر داخلی بیمارستان

تحصیلات : کارشناسی فوریت های پزشکی

دور نویس : ۰۴۵۳۲826800

شماره تماس : ۰۴۵۳۲328400- داخلی 220

پست الکترونیکی : imam.hospital.bilesvar@gmail.com

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۴۰۰