درباره بیمارستان

تعداد بازدید:۱۱۸۶

درباره بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار

تاسیس مرکز درمانی امام خمینی (ره) بیله سوار در سال ۱۳۸۲ شروع و از سال ۱۳۸۴ تحت نام بیمارستان امام خمینی (ره) شروع به فعالیت کرد. بیمارستان 61 تختخوابی امام خمینی (ره) با بخش های اورژانس، رادیولوژی، آزمایشگاه شروع بکار کرد و پس از جذب متخصص اطفال، داخلی، زنان، جراح . بیهوشی بخش های بستری اطفال، داخلی، زنان و اتاق عمل شروع به فعالیت کرد. در حال حاضر بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار، با دارا بودن بخش های ؛ داخلی زنان و مردان، جراحی زنان، CCU، ICU،  اطفال، دیالیز، بلوک زایمان، اورژانس، رادیولوژی، اتاق عمل، آزمایشگاه، درمانگاه های تخصصی و سونوگرافی، بصورت شبانه روزی با حضور متخصصین رشته های مختلف داخلی، اطفال، زنان، جراحی، بیهوشی و رادیولوژیست در ارائه خدمات درمانی به مراجعین فعال است.

 

تعداد تخت :

61 تخت مصوب

61 تخت فعال

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار :

اطفال – داخلی مردان – داخلی جراحی زنان و زایمان – CCU - ICU - بخش نوزادان - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار :

اورژانس - اتاق عمل – دیالیز – زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار :

درمانگاه اورژانس - درمانگاه مامایی - درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه جراحی عمومی درمانگاه بیهوشی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) بیله سوار :

آزمایشگاه - پاتولوژی - رادیولوژی - سونوگرافی -  اکوکاردیوگرافی -  تست ورزش - داروخانه

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۰