راهنمای طبقات

تعداد بازدید:۴۱۶

طبقه اول :

     - ریاست و مدیریت یبمارستان

     - واحد امور اداری و کارگزینی

     - واحد فناوری اطلاعات

     - واحد ترخیص و اسناد پزشکی

طبقه همکف :

     - بخش های پاراکلینیکی (ازمایشگاه، رادیولوژی و سونوگرافی)

     - واحد پذیرش، صندوق و تریاژ

     - بخش اورژانس

     - اتاق عمل

     - بخش های بستری عادی و ویژه

     - دفتر پرستاری

     - درمانگاه مختصص قلب

طبقه زیرزمین (قابل دسترس از طریق راهرو بخش های بستری) :

     - نماز خانه

     - واحد کارپردازی

     - واحد انبار و اموال

     - واحد رختشویی

بیرون محوطه :

     - بلوک زنان و زایمان

     - بخش دیالیز

     - واحد امور مالی (محوطه پشت بیمارستان)

     - بخش داروخانه (محوطه پشت بیمارستان)

     - واحد تاسیسات

آخرین ویرایش۳۰ تیر ۱۴۰۱