نحوه ترخیص بیمار

تعداد بازدید:۱۲۲۴

سیر اجرایی پرونده بالینی بیمار در زمان ترخیص :

پس از دستور ترخیص توسط پزشک معالج روند اداری ترخیص آغاز می گردد که مراحل مورد نیاز به شرح ذیل می باشد.

1) تکمیل پرونده توسط پرستار بخش و کنترل اوراق مربوطه.

2) منظم کردن اوراق پرونده توسط منشی بخش.

3) ارسال پرونده به واحد ترخیص جهت تنظیم صورتحساب براساس تعرفه های قانونی.

4) مراجعه همراه بیمار به واحد ترخیص جهت دریافت صورت حساب طبق زمان بندی ارائه شده.

5) واریز هزینه خدمات ارائه شده به صندوق مرکز.

6) جهت رفع مشکلات بیمه ای و مالی بیمار قبل از ترخیص به واحد بیمه و مددکار اجتماعی مراجعه نمائید.

7) ارائه قبض پرداختی به واحد ترخیص و دریافت برگ خروج بیمار از بخش

 

مدارک مورد نیاز جهت ترخیص بیمار :

دارندگان بیمه تأمین اجتماعی :

بستری در بخش اورژانس، بستری در بخش های دیگر

۱) دو برگ کپی از صفحه مشخصات دفترچه بیمار قسمت عکس دار (در صورتی که زیر دو سال باشد کپی دفترچه مادر نیز الزامی است)

۲) در بیماران سزارین و زایمان طبیعی حداقل 60 روز باید سابقه بیمه طی یک سال گذشته داشته باشد.

3) برای نوزاد زیر یک ماه، کپی شناسنامه نوزاد و کپی دفترچه مادر الزامی است.

*** در صورت دارا بودن بیمه تکمیلی به واحد ترخیص اطلاع داده شود.

دارندگان بیمه خدمات درمانی :

1) یک برگ کپی صفحه مشخصات دفترچه

2) تائیدیه بیمه

*** در صورت دارا بودن بیمه تکمیلی به واحد ترخیص اطلاع داده شود.

دارندگان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح :

1) دو برگ کپی صفحه مشخصات دفترچه (الزامی)

2) دو برگ از صفحات دفترچه (الزامی)

3) تائیدیه بیمه و صدور معرفی نامه برای بیماران بخش بستری

بانک ها :

1) ارائه معرفی نامه از بانک مربوطه در موارد بستری بخش

2) دو برگ کپی دفترچه یا کارت بهداری

3) دو برگ از صفحات دفترچه

 

شرکت نفت :

1) دو برگ کپی دفترچه

2) اخذ معرفی نامه از پزشک معتمد شرکت نفت

بیماران تصادفی :

1) یک برگ کپی شناسنامه بیمار

2) یک برگ کپی کارت ملی

3) کپی بیمه نامه وسیله نقلیه (شخص مقصر)

4) اصل کروکی یا کپی برابر اصل کروکی

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۳۹۹