بخش دیالیز

تعداد بازدید:۴۳۷

 

بخش دیالیز

مسئول بخش : خانم پریناز نصیرپور

تعداد تخت فعال : 4

تعداد کارکنان: 3

 

فعالیت عمده بخش همودیالیز، جلوگیری از ایجاد عوارض ناشی از افرایش سموم و مایعات بدن، به بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه (CRF)، بیماران اورژانس و بیماران میهمان می‌باشد.

بیماران CRF و ESRDکه نیاز به دیالیز دارند با توجه به امکانات موجود بخش با ویزیت و نظر مستقیم پزشک بخش به بخشی معرفی شده و در برنامه هفته ای قرار می گیرند. بیماران اورژانس بستری در بخش ها از طریق انجام مشاوره به بخش معرفی و در نوبت دیالیز قرار می گیرند و تا زمانیکه در این بیمارستان بستری بوده و نیاز به همودیالیز دارند در نوبت قرار داده می شوند.

ویزیت پزشکان محترم داخلی، قلب و در صورت نیاز بیماران سایر مشاوره های تخصصی، اقدامات تشخیصی و پاراکلینیکی لازم شامل آزمایش های بیوشیمی، هماتولوژی، ایمونولوژی، الکتروکاردیوگرافی، عکس قفسه سینه در این بخش انجام می ‌شود. بیماران محترم می توانند در صورت داشتن هرگونه مشکل مستقیماً پرستار مربوطه، سرپرستار بخش یا پزشک مسئول بخش را در جریان قرار دهند.

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۹