بخش داخلی زنان

تعداد بازدید:۷۸۹

 

بخش داخلی و جراحی زنان

مسئول بخش : خانم آرزو ملکی

تعداد تخت فعال : 12

تعداد کارکنان: 5

 

در این بخش بیماران سزارین و زایمان طبیعی پس از تشکیل پرونده در پذیرش بیمارستان، توسط ماما در بخش زنان پذیرفته شده و بستری می شوند و سپس به اتاق زایمان منتقل شده و پس از عمل سزارین یا زایمان طبیعی به بخش زنان عودت داده می شوند. هر تخت دارای یک کنسول و هر کنسول شامل اکسیژن مرکزی، ساکشن مرکزی، سیستم روشنایی، سیستم احضار پرستار می باشد. این بخش تجهیزات پزشکی استاندارد بخش مانند دستگاه  الکتروکاردیوگرافی، الکترو شوک، ست های معاینه و ...  جهت ارائه خدمات با کیفیت به بیماران می باشد.

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۹